ห้องเรียนม.1/2561

ลงทะเบียน E-Mailก่อนจ้า...
รายชื่อนักเรียน ม.1
...เทคโนโลยีสารสนเทศ 1... 


*******************************************************************************************************
ภาคเรียนที่ 1/2561
เรื่อง คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน (สื่อ)

แบบทดสอบก่อนเรียน
*****************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************
หลังสอบกลางภาค 
                - เอกสารประกอบ  คลิกที่นี่ ชิ้นงาน 1
                 - สไลด์,powerpoint
- VDO 

แบบทดสอบหลังเรียน
นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบความรู้ได้ ที่นี่คลิกเลย**********************************************************************************************

********แบบทดสอบออนไลน์********
ประจำภาคเรียนที่ 1/2561


*************ขอให้นักเรียนโชคดีจ้า**************
Ĉ
kannika_Ca 12,
13 มิ.ย. 2559 02:08
Ĉ
kannika_Ca 12,
10 ก.ย. 2560 23:58
Comments