การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป 2

ตัวชี้วัดรายวิชาส่


บทที่ 1 แนะนำการใช้งาน Microsoft Excel 2010  ( คลิป VDO ประกอบการสอน)
บทที่ 2 เริ่มต้นทำงานกับตารางข้อมูล
บทที่ 3 เข้าใจการทำงานของ Workbook กับ Worksheet
บทที่ 4 การตกแต่ง worksheet
บทที่ 5 การใช้สูตรคำนวณ
                - ส่งลิงค์งานเกมส์สร้างสรรค์ที่นี่ค่ะ
                
                 - การตัดเกรด ส่งลิงค์
           -  การสร้างเงื่อนไขด้วย (if) ส่งลิงค์
           - การสร้างเกมส์ ด้วยเงื่อนไข (if)  ส่งลิงค์ที่นี่
        ตัวอย่างการสร้างเกมส์
            - การสร้างเกมส์แบบรายการ  ส่งลิงค์
            - การสร้างเกมส์ตัวเลข  ส่งลิงค์
            - เกมส์เปลี่ยนสีตัวอักษร ส่งลิงค์

* ส่งงานตารางเรียน  ส่งลิงค์ดาวน์โหลดใบความรู้
ĉ
kannika_Ca 12,
13 พ.ย. 2560 01:58
ĉ
kannika_Ca 12,
13 พ.ย. 2560 01:58
ć
kannika_Ca 12,
18 ต.ค. 2559 21:54
ć
kannika_Ca 12,
18 ต.ค. 2559 21:55
ć
kannika_Ca 12,
18 ต.ค. 2559 21:55
ć
kannika_Ca 12,
14 ธ.ค. 2559 22:29
ć
kannika_Ca 12,
14 ธ.ค. 2559 22:30
ć
kannika_Ca 12,
14 ธ.ค. 2559 22:30
ć
kannika_Ca 12,
14 ธ.ค. 2559 22:31
ć
kannika_Ca 12,
25 ม.ค. 2560 23:04
ć
kannika_Ca 12,
25 ม.ค. 2560 23:07
ć
kannika_Ca 12,
25 ม.ค. 2560 23:07
ć
kannika_Ca 12,
25 ม.ค. 2560 23:07
ć
kannika_Ca 12,
25 ม.ค. 2560 23:32
ć
kannika_Ca 12,
25 ม.ค. 2560 23:32
ĉ
kannika_Ca 12,
13 พ.ย. 2560 01:58
Ċ
Lesson 1.pdf
(1121k)
kannika_Ca 12,
13 พ.ย. 2560 01:58
ĉ
kannika_Ca 12,
13 พ.ย. 2560 01:58
Ċ
Lesson 2.pdf
(3572k)
kannika_Ca 12,
13 พ.ย. 2560 01:58
ĉ
kannika_Ca 12,
13 พ.ย. 2560 01:58
Ċ
Lesson 3.pdf
(1574k)
kannika_Ca 12,
13 พ.ย. 2560 01:59
ĉ
kannika_Ca 12,
13 พ.ย. 2560 01:59
Ċ
Lesson 4.pdf
(1429k)
kannika_Ca 12,
13 พ.ย. 2560 01:59
ĉ
kannika_Ca 12,
13 พ.ย. 2560 01:59
Ċ
Lesson 5.pdf
(1278k)
kannika_Ca 12,
13 พ.ย. 2560 01:59
ĉ
Lesson 6.docx
(10464k)
kannika_Ca 12,
13 พ.ย. 2560 01:59
Ċ
Lesson 6.pdf
(2544k)
kannika_Ca 12,
13 พ.ย. 2560 01:59
ĉ
kannika_Ca 12,
13 พ.ย. 2560 01:59
Ċ
Lesson 7.pdf
(2614k)
kannika_Ca 12,
13 พ.ย. 2560 02:00
ĉ
kannika_Ca 12,
13 พ.ย. 2560 02:00
ĉ
kannika_Ca 12,
13 พ.ย. 2560 01:57
ĉ
kannika_Ca 12,
13 พ.ย. 2560 01:58
ĉ
kannika_Ca 12,
13 พ.ย. 2560 01:58
Comments