การพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์

ทำไมต้องเรียนพิมพ์สัมผัส

        นักเรียนเคยสงสัยบ้างไหมว่า.....โตแล้วทำไมลูกๆถึงยังต้องเรียนพิมพ์สัมผัสอยู่

งั้้นครูขอคลายข้อสงสัยเหล่านี้ให้หนูเองค่ะ

สาเหตุและความสำคัญของปัญหา

           

ในปัจจุบันจะกล่าวได้ว่าทุกบริษัท หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษาต่างๆ ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันทุกที่  และด้วยความเจริญของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์  ปัจจุบันจึงได้มีหลายบริษัทผลิตโปรแกรมด้านสิ่งพิมพ์หลายบริษัท อาทิเช่น บริษัท Microsoft ได้ผลิตโปรแกรม Microsoft Wordออกมาเป็นทางเลือกให้พนักงาน Office ได้เลือกใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องใช้การพิมพ์สัมผัสเพื่อป้อนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานที่ต้องการ  และหากนักเรียนคนใดมีทักษะการพิมพ์สัมผัสไม่คล่องอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้


          และปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยาส่วนมากมีปัญหาในการพิมพ์สัมผัสโดยวางนิ้วไม่ตรงแป้นที่จะต้องวาง ดูแป้นหรือข้อความบนกระดาษ พิมพ์ผิดมาก พิมพ์ช้า และไม่สามารถพัฒนาความเร็วได้ตามเกณฑ์ที่ครูต้องการ

 และด้วยสาเหตุนี้เอง  นักเรียนจึงควรฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส ด้วยการนำหลักการทำสมาธิมาปรับพฤติกรรมดังกล่าว  โดยมีหลักว่าผู้เรียนจะต้องรู้จักควบคุมตนเองในขณะที่ฝึกพิมพ์  ซึ่งมีขั้นตอนการปรับพฤติกรรม ดังนี้

       1. ฝึกตนเองให้จิตใจเกิดความสงบ คือไม่สนใจสิ่งรอบข้าง และมีสมาธิและพิจารณาเฉพาะตัวอักษรที่อยู่บนแผนบนกระดาษ แล้วฟังเสียงของครูที่สั่งให้พิมพ์เท่านั้น                 2. ฝึกให้จิตใจปราศจากอคติ มีความอดทน คือมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าการใช้นิ้วที่ผิดจะทำให้ไม่สามารถพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสได้  โดยนักเรียนจะต้องพยายามใช้นิ้วที่ถูกต้องเคาะแป้นรวมทั้งการรอ  ที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้  ความสามารถในการวางนิ้วหรือก้าวนิ้วไปสัมผัสแป้นอักษรของตนเองอย่างไม่รีบร้อน  รวมทั้งการฝึกใช้นิ้วที่อ่อนแอ  เช่น นิ้วนาง นิ้วก้อย และนิ้วโป้ง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

                 3. สามารถรู้เท่าทันตนเอง คือรู้ว่าในขณะที่ตนเองเคาะแป้นพิมพ์นั้น กำลังใช้นิ้วอะไรและเป็นนิ้วที่ถูกต้อง  และพิมพ์โดยไม่ต้องมองแป้น  ส่วนตาดูที่แผนภาพตัวแบบพิมพ์เท่านั้น


                 4. รู้จักระงับความโกรธ คือไม่โมโหหรือโกรธตนเองเมื่อใช้นิ้วเคาะแป้นพิมพ์ผิด  และไม่โกรธ เมื่อพิมพ์ไม่ทันหรือช้ากว่าคนอื่น

Ċ
kannika_Ca 12,
1 มิ.ย. 2559 22:47
Ċ
kannika_Ca 12,
1 มิ.ย. 2559 22:47
Comments