พิมพ์ดีดไทยหน่วยที่ 2

ความรู้เบื้องต้นในการพิมพ์สัมผัสสำหรับการวางนิ้ว  การสืบนิ้ว  การเคาะแป้นวรรค  การยกแคร่  การย่อหน้าใหม่  

การขึ้นบรรทัดใหม่  การลบคำผิด  และสลับภาษา  สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่นักเรียน

จะมองข้ามไปไม่ได้เป็นอันขาด  เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญมากในการฝึกพิมพ์  ค่ะ

Ċ
kannika_Ca 12,
1 มิ.ย. 2559 23:31
Comments