พิมพ์ดีดไทยหน่วยที่ 4

หน่วยนี้เป็นการฝึกพิมพ์สัมผัส  โดยเริ่มจากแป้นเหย้า  ฟ ห ก ด ่ า ส ว   นะค่ะ
 
จากนั้นก็จะฝึกการก้าวนิ้วของลูกๆทุกคน จนคล่อง ชำนาญ ทีละแบบฝึก จะมีทั้งหมด 9 แบบฝึกหัดนะจ๊ะ
 
Ċ
kannika_Ca 12,
13 มิ.ย. 2559 00:31
Ċ
kannika_Ca 12,
13 มิ.ย. 2559 00:34
Ċ
kannika_Ca 12,
13 มิ.ย. 2559 00:35
Comments