แนะนำตัว

 
r


    ชื่อ   
      ครูกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
   เกิด          12  พฤษภาคม  2523
   ที่อยู่            121/306  บ.เอื้ออาทร  ต.บุ่ง  อ.เมือง  จ. อำนาจเจริญ  37000
   อาชีพ              รับราชการครู
   สถานที่ทำงาน      โรงเรียนอำนาจเจริญ  ต.บุ่ง  อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ
   โทรศัพท์    065-3388785

E-mail  

krukannika1961@gmail.com
kannika_ca@anc.ac.th


Comments