กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 พ.ย. 2563 04:26 kannika_Ca 12 แก้ไข หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างและปรับแต่งข้อความ
19 พ.ย. 2563 04:25 kannika_Ca 12 แนบ 6.jpg กับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างและปรับแต่งข้อความ
19 พ.ย. 2563 04:24 kannika_Ca 12 แนบ 5.jpg กับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างและปรับแต่งข้อความ
19 พ.ย. 2563 04:23 kannika_Ca 12 แนบ 4.jpg กับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างและปรับแต่งข้อความ
19 พ.ย. 2563 04:21 kannika_Ca 12 แนบ 3.jpg กับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างและปรับแต่งข้อความ
19 พ.ย. 2563 04:18 kannika_Ca 12 แก้ไข หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างและปรับแต่งข้อความ
19 พ.ย. 2563 04:17 kannika_Ca 12 แก้ไข หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างและปรับแต่งข้อความ
19 พ.ย. 2563 04:08 kannika_Ca 12 แก้ไข หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างและปรับแต่งข้อความ
19 พ.ย. 2563 04:06 kannika_Ca 12 สร้าง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างและปรับแต่งข้อความ
19 พ.ย. 2563 04:04 kannika_Ca 12 สร้าง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
19 พ.ย. 2563 04:04 kannika_Ca 12 แก้ไข หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
19 พ.ย. 2563 04:03 kannika_Ca 12 แนบ 2.jpg กับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
19 พ.ย. 2563 04:02 kannika_Ca 12 อัปเดต 1.jpg
19 พ.ย. 2563 04:01 kannika_Ca 12 แนบ 1.jpg กับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
19 พ.ย. 2563 03:55 kannika_Ca 12 แก้ไข หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
19 พ.ย. 2563 03:52 kannika_Ca 12 สร้าง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
17 พ.ย. 2563 23:48 kannika_Ca 12 แนบ 2.jpg กับ โปรแกรมกราฟิก (Adobe Photoshop cs6)
17 พ.ย. 2563 23:28 kannika_Ca 12 แก้ไข โปรแกรมกราฟิก (Adobe Photoshop cs6)
17 พ.ย. 2563 23:01 kannika_Ca 12 แก้ไข หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกราฟิก
17 พ.ย. 2563 22:54 kannika_Ca 12 แก้ไข หน้าแรก
17 พ.ย. 2563 22:49 kannika_Ca 12 สร้าง โปรแกรมกราฟิก (Adobe Photoshop cs6)
17 พ.ย. 2563 22:41 kannika_Ca 12 แก้ไข หน่วยที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน โปรแกรม Adobe photoshop cs6
17 พ.ย. 2563 22:38 kannika_Ca 12 สร้าง หน่วยที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน โปรแกรม
17 พ.ย. 2563 22:35 kannika_Ca 12 แก้ไข โปรแกรมกราฟิก (Adobe Photoshop cs6)
17 พ.ย. 2563 22:28 kannika_Ca 12 สร้าง หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกราฟิก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า